Dyrektywa Omnibus – jakie są jej założenia? Kiedy ją wprowadzono?

dyrektywa omnibus

Dyrektywa Omnibus ma na celu zapewnienie większej ochrony konsumentów oraz poprawę przejrzystości i uczciwości w handlu. Dzięki ujednoliceniu przepisów dotyczących informowania klientów o obniżkach cen, klienci mają łatwiejszy dostęp do informacji o cenach produktów i mogą porównywać ceny między różnymi sklepami. Do czego odnosi się ta dyrektywa?

Główne założenia dyrektywy Omnibus

W Polsce dyrektywa Omnibus została wdrożona w życie w styczniu 2023 r. Przepisy te są ważne dla wszystkich sprzedawców, zarówno internetowych, jak i stacjonarnych, którzy prowadzą działalność na terenie Unii Europejskiej. W przypadku naruszenia tych przepisów, sprzedawcy mogą zostać ukarani grzywnami lub innymi sankcjami przewidzianymi przez prawo.

Wprowadzenie dyrektywy Omnibus ma na celu zapobieganie nieuczciwym praktykom handlowym, takim jak fałszywe obniżki cen czy manipulowanie opinią klientów o produkcie. Dzięki tym przepisom klienci będą mieli większą pewność, że informacje o produktach, które otrzymują od sprzedawców, są rzetelne i uczciwe.

dyrektywa omnibus

Jednym z głównych założeń dyrektywy Omnibus jest ujednolicenie sposobu informowania konsumentów o obniżkach cen. Zgodnie z nowym przepisem, w każdym ogłoszeniu o obniżce ceny, podmiot gospodarczy musi podać wcześniejszą cenę, stosowaną przez określony okres przed zastosowaniem obniżki. Przepis ten ma na celu wyeliminowanie praktyki wprowadzania konsumentów w błąd poprzez podawanie fałszywych obniżek, które w rzeczywistości nie są tak korzystne, jak się wydaje.

Przepisy dyrektywy Omnibus w kwestii opinii

Dyrektywa Omnibus wprowadza przepisy dotyczące publikowania opinii o produkcie. Wymaga ona od sprzedawców informowania klientów czy opinie odnoszą się do rzeczywistych doświadczeń klientów z danym produktem, czy są jedynie napisane przez kogoś, kto tego produktu nie używał. Jeśli opinia jest napisana przez osobę, która kupiła produkt, taka informacja powinna być zamieszczona przy produkcie.

Comments are closed.